Drážní 7
627 00 Brno
info@i-com.cz
+420 531 022 033
CZ

EMM System

Základní informace

EMM Systém vychází z požadavků provozovatelů lokálních distribučních sítí na zajištění maximálního přehledu o odběrném místě a informací o efektivitě a výtěžnosti provozu, stejně jako požadavků odběratelů na získání maximálních a přehledných informací o svých odběrech a zátěžových profilech.

Systém v sobě integruje funkce, které plně využije každý provozovatel distribuční sítě.  Jsou to zejména monitorovací a kontrolní funkce odebraných médií, porovnávací funkce pro analyzování intenzity odběrů médií, dálkový přenos odečtených dat, vizualizace dat, stejně jako přístup k datům přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv místa na světě. Navíc v sobě integruje prvky pro zabezpečení technologie.

EMM Systém je možné vedle distribučních areálů instalovat i na solární elektrárny kde umožňuje porovnávání očekávaného výkonu se skutečným, vzájemné porovnávání výkonu  elektrárny při stejných klimatických podmínkách a informuje formou SMS zpráv o jakékoliv odchylce od definovaného standardu.

Součástí systému je finanční přepočet vyrobené elektrické energie v závislosti na výkupním tarifu.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Rok projektu

2012

KATEGORIE

energetika
prumysl