Drážní 7
627 00 Brno
info@i-com.cz
+420 531 022 033
CZ

aMM Current Recorder

Základní informace

Měřící a monitorovací jednotky jsou třífázové záznamníky napětí, proudů a výkonů pro potřeby analýzy proudového zatížení odběrných míst ke stanovení optimálních parametrů hlavních proudových jističů.
Získaná data dávají komplexní informace o spotřebě elektrické energie a parametrech sítě na odběrném místě.

Jednotky měří a v pravidelných intervalech ukládají:
– průměrné hodnoty proudů v jednotlivých fázích v rámci časové periody
– maximální RMS hodnoty proudů v jednotlivých fázích v rámci časové periody
– odebíraný / dodávaný činný výkon v jednotlivých fázích
– jalové složky výkonu v jednotlivých fázích

a současně detekují a ukládají:
– přepětí a podpětí v síti
– výpadky a obnovení napětí v jednotlivých fázích

Časovou periodu je možné nastavit na 1, 5, 10, 15, 20, 30 nebo 60 min.
Jednotky mají třídu přesnosti 1%. Stupeň krytí IP65 umožňuje instalovat jednotky i do náročných provozních podmínek.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

 

Rok projektu

2015

KATEGORIE

energetika
prumysl