Drážní 7
627 00 Brno
info@i-com.cz
+420 531 022 033
CZ

PMC-CTC Current Transformer Control

Základní informace

Měřící jednotky pro kontrolu měřících transformátorů proudu (MTP) instalovaných na odběrných místech s polopřímým měřením. Měřící prvky jednotky zaručují možnost kontroly na všech typech měřících transformátorů proudu instalovaných v síti NN s jmenovitým sekundárním proudem x/5A nebo x/1A.

Pro kontrolu měřících transformátorů proudu instalovaných v sítích NN jednotky PMC-CTC měří, kontrolují a zobrazují:

– převodový poměr instalovaných měřících transformátorů proudu
– správné zapojení měřících transformátorů proudu s fakturačním elektroměrem
– správný sled fází na odběrném místě
– úhel mezi kontrolovanými fázemi

Měřící jednotky mají třídu přesnosti 1. Stupeň krytí IP65 umožňuje používat jednotky i v náročných provozních podmínkách.

 

Rok projektu

2015

KATEGORIE

energetika